Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Activitate Cluster

Activitatea membrilor clusterului se desfăşoară continuu la locul de muncă al fiecăruia cu informarea periodică a Consiliului Director. Principalele activități ale clusterului sunt:

Cooperare:

 • Inițierea și dezvoltarea de acțiuni și proiecte comune între mediul de afaceri, mediul CDI, autorități și entitățile catalizator;
 • Optimizarea resurselor non - tehnologice, achiziții comune, procese comune.

CDI:

 • Inițierea și dezvoltarea de proiecte comune;
 • Dezvoltarea de prototipuri și produse inovative comune;
 • Optimizarea proceselor tehnologice;
 • Dezvoltarea de afaceri inovative de interes comun.

Perfecționare / Formare resurse umane:

 • Identificarea necesarului comun de perfecționare și formare a resurselor umane;
 • Organizarea de seminarii de informare și instruire, cursuri de formare resurse umane;
 • Elaborarea de propuneri de adaptare a curiculei universitare şi a celei pre şi post universitare, corespunzătoare necesarului de resurse umane specializate ale clusterului;
 • Susţinerea promovăriiprogramelor doctorale şi postdoctorale din domeniul de activitate al clusterului.

Marketing şi relații publice:

 • Relaţii publice, comunicare, website, şi newsletter comune;
 • Editarea periodică de publicații de interes comun;
 • Organizarea în comun de evenimente regionale, naționale și internaționale;
 • Dezvoltarea de baze de date comune;
 • Organizarea participării în comun la târguri și expoziții regionale, naționale și internaționale;
 • Organizarea de campanii comune pentru atragerea tinerilor specialiști.

Networking și internaționalizare:

 • Organizarea de evenimente, vizite de studii, schimburi de experiență, misiuni economice în interesul comun al membrilor;
 • Colaborarea cu clustere din țară și din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice.

Transfer de cunoaștere:

 • Studii de piață comune;
 • Activităţi de transfer tehnologic la interfaţa dintre cercetare, învăţământ superior, dezvoltare  şi industrie la nivelul clusterului.
infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument