Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Proiecte

În viitor se dorește realizarea unui proiect de Implementare a unei instalații de biogaz utilizând tehnologie românească. De asemenea clusterul va participa la Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1, “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”. Acesta își propune printre altele, drept obiectiv prioritar, și acordarea de sprijin pentru înființarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizații de tip cluster. 

infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument