Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Definiție

Biogazul este un amestec gazos cu compoziție care variază în funcție de natura materiei prime și de condițiile procesului de obținere (fermentarea anaerobă a deșeurilor). Componentele principale sunt metanul (CH4) – proporție de 55-70% - și dioxidul de carbon (CO2) – proporție de 28-43%. Alți compuși care mai pot fi întâlniți (maxim 2%) sunt: H2S, H2, CO, N2. Procesul de fermentare anaerobă este un proces de degradare în prezența bacteriilor și în absența aerului, care se desfășoară în mai multe etape: hidroliză, acidogeneză, acetogeneză și metanogeneză. Fiecare dintre aceste etape are condiții specifice de temperatură și pH. Alţi factori care influenţează procesul de obţinere a biogazului sunt: materia primă, presiunea şi agitarea.

Este întâlnit în mod natural în mlaștini și bălti, fiind un gaz inflamabil. Din această cauză se mai numește și gaz de mlaștină.  

Biogazul poate fi întrebuinţat în mod direct, pentru consumatorii casnici în locul gazului metan de la reţea sau al buteliilor de aragaz. România are un potențial de producție anuală de biogaz estimat la aproximativ 1,18 mld. m3/an.

infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument