Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Impact economic

Prin înființarea acestui cluster se urmărește în primul rând crearea unei piețe a biogazului la nivel național şi integrarea sistemului național în piața europeană a biogazului.
Se doreşte şi promovarea unor tehnologii româneşti de obţinere a biogazului dar şi a unor tehnologii de la producătorii externi dezvoltându-se astfel reţele de producere şi comercializare de echipamente şi utilaje în domeniu.
Prin implementarea acestor instalații la nivelul operatorilor apă-canal, fermelor agricole şi a altor producători de deşeuri biodegradabile vor scădea costurile de producţie şi implicit ale produselor acestora.
Se vor realiza proiecte care vor implica instituțiile de învăţământ şi de cercetare în scopul atragerii de fonduri europene pentru găsirea unor soluţii mai eficiente de obţinere a biogazului.
Prin implementarea instalațiilor de biogaz va creşte numărul locuitorilor care beneficiază de alimentare cu combustibil gazos şi implicit va creşte nivelul de trai, mai ales în localităţile rurale.

Firme beneficiare

Clusterul doreşte să promoveze firmele care sunt implicate în activităţi de:

 • Cercetare –Dezvoltare
 • Mediu/Eco-tehnologii;
 • Creșterea animalelor;
 • Culturi energetice (culturi de câmp, horticole, produse agroforestiere secundare);
 • Procesarea produselor animaliere;
 • Industria alimentară şi cateringul;
 • Cultivarea cerealelor, fructelor și legumelor;
 • Epurarea apelor reziduale;
 • Gestionarea și managementul deșeurilor naturale şi organice;
 • Industria construcțiilor metalice şi a produselor din metal;
 • Fabricarea utilajelor pentru producerea de biogaz;
 • Furnizori de instalații şi echipamente pentru instalaţiile de biogaz;
 • Industria metalelor plastice, compozitelor, etc.
 • Industria echipamentelor mecatronice inteligente de automatizare şi control.
infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument