Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Organizare cluster

Scopul Clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă” este de a dezvolta domeniul producerii de biogaz la nivel regional, naţional şi internaţional şi implicit de a creşte ponderea energiei verzi în totalul energiei produse atât la nivel naţional cât şi internațional. Clusterul îşi propune să stimuleze colaborarea și inovarea în domeniul producției de biogaz, în vederea consolidării competitivității și dezvoltării durabile a sectoarelor economice implicate, al dezvoltării regionale și al creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii sociale în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.

Obiectivele care se urmăresc pentru realizarea scopului propus sunt:

 • Promovarea şi participarea la elaborarea politicilor şi managementului în domeniul energiei verzi;
 • Dezvoltarea şi promovarea de noi tehnologii de obţinere a biogazului; producţia, comercializarea şi utilizarea eficientă a energiei regenerabile;
 • Participarea şi/sau iniţierea de proiecte de inovare şi cercetare-dezvoltare;
 • Armonizarea şi reprezentarea intereselor tuturor membrilor;
 • Participarea comună la proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Colaborarea cu clustere de profil din ţară şi din străinătate;
 • Dezvoltarea de relaţii economice naţionale şi internaționale;
 • Crearea şi comercializarea unor produse şi servicii inovative din domeniul producției de biogaz;
 • Promovarea conceptului de autonomie energetică locală, în colaborare cu administraţiile locale, în care biogazul să aibă un rol preponderent;
 • Creşterea competitivităţii sectorului energiilor regenerabile prin investiţii tangibile şi intangibile, finanţate din resursele proprii ale membrilor sau din fonduri naţionale sau comunitare;
 • Crearea condiţiilor asigurării unei dezvoltări durabile a regiunilor din aria geografică a Clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă”;
 • Stabilirea unei strategii comune de dezvoltare în domeniul de activitate al Clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă”.

Membrii clusterului fac parte din 4 categorii socio-economice, conform structurii de tip „trifoi cu patru foi” (Figura 1):

a) Universități și Institute de Cercetare – Proiectare (6): Universitatea „Politehnica” București – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, Centrul de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării;

b) Mediul Economic (IMM-uri) (7): Asociația Consorțiu de Extensie și Dezvoltare Rurală Vâlcelele, AUGER PETRUS SRL, E-RES Real Estate & Energy, Geoconsulting SRL, Eurosun Management & Consulting SRL, Infomediu Europa & Partners SRL, URBAN SA; 

c) Autorități publice (1): ECOAQUA SA Călărași 

d) Catalizatori (4): Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București – Secțiunea Cercetare-Dezvoltare-Inovare; Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, Asociația Biocombustibilii în România, BIOTEHNOL.

 structura-ro2

Fig. 1. Structura organizațională a Clusterului “BIOGASINNO – energie sustenabilă”

infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument