Nimic nu se pierde, totul se transforma
Nimic nu se pierde, totul se transforma

Organizare EMC

Managementul clusterului este asigurat de către Asociația BIOGASINNO, reprezentând Entitatea de Management a Clusterului (EMC). Aceasta este constituită în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare și a Statutului. Entitatea de Management a Clusterului este constituită dintr-o parte din membrii clusterului, reprezentând o proporție de 67% din numărul total al acestora.

Structura organizațională a EMC cuprinde (Figura 2): Adunarea Generală a Asociației BIOGASINNO, Consiliul Director, Cenzorul, Directorul Executiv și Aparatul Tehnic asigurat de către membri clusterului. Organul executiv de conducere al EMC este reprezentat de către Consiliul Director. Acesta este format din 7 membri numiți de către Adunarea Generală a Asociației, după cum urmează: un președinte, doi vice-președinți, un secretar, un trezorier și doi membri. Consiliul Director este cel care stabilește strategia generală și a programelor clusterului și/sau ale EMC, consultă membri Asociației în vederea stabilirii politicilor și strategiilor zonale, elaborează politicile și strategiile de dezvoltare ale EMC pe baza propunerilor membrilor săi și în final le supune spre aprobare Adunării Generale. Membri Consiliului Director al Asociației sunt: Președinte – Alexandru Grigorie SOLSCHI, Vicepreședinți: Ioan CĂLINESCU și Cezar Paul NEAGU, Membri – Gheorghe Ion GHEORGHE, Umberto ALBAROSA, Teodor FLORESCU, Aureliea BALLO.

organizare-emc

Fig. 2. Structura organizațională a Asociației BIOGASINNO

infomediu incdecoind iprochim-sa s qcoaqua consortiuvilcelele eres eurosun geoconsulting biothenol incdmtm
dbioro inma biocombustibili camera-de-comert cciacl upb urban rostef

AGEUR PETRUS

goldmark
technoinstrument